زنبورها چهره را تشخیص می دهند

توضیحات:

 • محققان دانشگاه IMIT ملبورن استرالیا دریافتند حشراتی مانند زنبور عسل و زنبور اروپایی با استفاده از مکانیزم های بصری شبیه به انسان قادرند چهره یکدیگر را با دقت بالایی تشخیص دهند.
  توانایی انسان در تشخیص چهره حاصل فرآیندی موسوم به پردازش جامع است که در آن ویژگی های اجزای چهره در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا آن را از سایرین متمایز کنند.
  پردازش جامع، یک فرآیند تشخیصی پیچیده است که با افزایش تجربه مشاهده چهره های مختلف به دست می آید. به محض این که مغز ما با یک چهره آشنا می شود، تمام اجزای آن شامل بینی، چشم ها، دهان و گوش ها با یکدیگر و به عنوان یک واحد کلی که دارای اجزای مختلف است، پردازش می شود.
  در تحقیقات قبلی مشخص شده بود که زنبورها توانایی تشخیص چهره انسان ها را دارند اما تا کنون مشخص نبود که این توانایی حاصل شناسایی هریک از اجزای چهره به صورت مستقل است یا مانند انسان با استفاده از یک تصویر کلی به دست می آید. در این تحقیقات مشخص شد زنبورها نیز مانند انسان از فرآیند پردازش جامع برای تشخیص چهره بهره می گیرند.
  مغز زنبورها بسیار کوچک است و کمتر از یک میلیون سلول عصبی دارد در حالی که مغز انسان بیش از 86 میلیارد سلول عصبی دارد. درک نحوه انجام فعالیت های پیچیده توسط مغزهای کوچک امکان درک نحوه تکامل مغزهای بزرگ تر و شناسایی روش های مناسب برای توسعه فناوری هوش مصنوعی را فراهم می کند.


 • تهیه و تنظیم توسط عسل خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار خبر در :